Kutsestandardi küsimus tellijale

Lugupeetud daamid ja härrad.

Eesti Meelelahutajate Liit on Eesti Kutsekoja juhendusel algatamas õhtujuhi kutsestandardi väljatöötamist. Et seda aga paremini korraldada, vajame ka kõigi teie abi.

Teie firma, liidu või organisatsiooni inimesed puutuvad oma töös kokku õhtujuhtidega või on neid mõnikord isegi palganud või vahendanud klientidele.
Õhtujuhi kutsestandardi paremaks väljatöötamiseks palume Teil vastata Kutsekojaga koostöös koostatud küsimustikule.

Küsitlus puudutab nii õhtujuhi tööd kui ka teie arvamust võimaliku kutsestandardi ja kutsetunnistuse kohta.
Vastamine võtab aega 10-15 minutit, aga aitab meid kindlasti palju edasi.

Lisaks on meil veel palve edastada viide sellele ankeedile võimalikult paljudele Teie organisatsiooni liikmetele.

Ette tänades!

Eesti Meelelahutajate Liidu juhatuse nimel
Üllar Luup
Pakiliste küsimuste puhul ankeedi osas võite helistada mulle telefonil 5133521

 

Märkige kõik sobivad variandid.
Märkige kõik sobivad variandid.
Kusjuures 1 on väga madal tase ja 10 väga professionaalne tase.
kui vastasite eitavalt, jätke palun küsimused 6-8 vahele
Palun märkige kõik sobivad variandid.
Kusjuures 1 on täiesti ebaprofessionaalne, 10 kõrge tasemega professionaal.
Palun märkige kolm teie jaoks kõige tähtsamat.

10. Hinnake alljärgnevate omaduste olulisust usaldusväärsuse tekkeks õhtujuhi kvaliteedi suhtes teie jaoks 10 palli süsteemis.

kusjuures 1 tähendab ei ole üldse oluline, 10 äärmiselt oluline.

11. Palun märkige oma arvamus antud elukutsete omandamise kohta.

Valides valikust kas selle kutse omandamiseks on vajalik kool või koolitus või  piisab iseõppimisest ja andekusest.

14. Hinnake palun alljärgnevate õhtujuhtide usaldusväärsust 10 palli süsteemis

kusjuures 1 on täiesti mitteusaldusväärne ja 10 on täiesti usaldusväärne.

Hinnake palun 10 palli süsteemis, kusjuures 1 on ei küsiks ja 10 küsiks kindlasti.
Hinnake palun 10 palli süsteemis, kusjuures 1 tähendab ei ole üldse vajalik ja 10 see on äärmiselt vajalik