Kutsestandardi küsimused meelelahutajale.

Lugupeetud meelelahutaja

Eesti Meelelahutajate Liit on Eesti Kutsekoja juhendusel algatamas õhtujuhi kutsestandardi väljatöötamist. Et seda aga paremini korraldada, vajame ka kõigi teie abi.

Palume teil täita selles kirjas viidatud küsitlus. Küsitluse täitmine võib võtta 15-20 minutit, ent võib meid kõiki viia edasi mitme aasta võrra.
Küsitlus puudutab nii õhtujuhi tööd kui ka teie arvamust võimaliku kutsestandardi ja kutsetunnistuse kohta.
Täname teid juba ette!

Eesti Meelelahutajate Liidu juhatuse nimel
Üllar Luup
NB! Kiirete küsitlust puudutavate küsimuste korral võite mulle helistada numbril 5133521.

Märkige kõik sobivad variandid.
Märkige kõik sobivad variandid.
Kusjuures 1 on väga madal tase ja 10 väga professionaalne tase.
kui vastasite eitavalt, siis täname vastamast, kui jaatavalt, siis jätkame
Palume allpool täpsustada!!!
Hinnake palun 10 palli süsteemis, kusjuures 1 tähendab kindlasti mitte ja 10 kindlasti taotleks.

11. Palun märkige oma arvamus antud elukutsete omandamise kohta.

Valides valikust kas selle kutse omandamiseks on vajalik kool või koolitus või  piisab iseõppimisest ja andekusest. Väljade täitmine kohustuslik.